gnucash-glossary

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-10-08 13:26:34

Christian Rose writes:
> #. "Transaction was an auto deposit"
> msgid "action: autoDep"
> msgstr "händelse: autoDep"

Är det kanske "stående överföring"?  Jag vet inte, jag gissar.  Någon
som vet?

> #. "When people can automatically deduct money straight from your account. The reverse of Direct Deposit."
> msgid "action: direct debit"
> msgstr "händelse: direktdebitering"

Beskrivningen låter snarast som "autogiro".

> #. "-"
> msgid "action: Teller"
> msgstr "händelse: Kassör"

Eller "kassa"?

> #. "-"
> msgid "business (adjective)"
> msgstr "företag (adjektiv)"

"Företag" kan väl inte vara adjektiv?  Det får väl bli "företags-"
eller "affärs-"?

> #. "Profits made from the sale of investments or property"
> msgid "capital gains"
> msgstr "kapitalvinster"

"Realisationsvinster"

> #. "To repair unbalanced transactions and orphan splits in an account tree. Any transactions that have debits != credits will get a balancing split added (pointing to a special new account called 'Imbalance'). Any splits that do not have accounts are put into another special account called 'Orphan'. Formerly known as 'to scrub'."
> msgid "check and repair, to"
> msgstr "kontrollera och reparera, att"

Det verkar som ett kontonamn följer, om jag tyder kommentaren rätt.
Då borde det väl vara "till" istället för "att"?

> #. "To end an application's relationship with an open file so that the application will no longer be able to access the file without opening it again. "
> msgid "close, to"
> msgstr "stänga, att"

Undrar om det skall vara "till" här också ...

> #. "The process of something becoming less valuable"
> msgid "depreciation"
> msgstr "värdeminskning"

"Avskrivning" kanske?

> #. "Important Buzzword :)"
> msgid "double entry"
> msgstr "dubbla poster"

"Dubbel bokföring" har jag hört, men "dubbla poster" har jag aldrig
hört.  Om det nu skall vara buzzword-format. :-)

> #. "The relation in value between the money used in different countries"
> msgid "exchange rate"
> msgstr "växlingskurs"

"Växelkurs" brukar jag höra.

> #. "The total income minus the total expenses of a given time period."
> msgid "net profit"
> msgstr "nettovinst"

"Nettoresultat" eller kanske bara "resultat" möjligen följt av "efter
skatt".

> #. "Abbreviation for: number; Field in a transaction. If this transaction was done by check, then the check number should be noted in this field."
> msgid "Num (column in register)"
> msgstr "Nummer (kolumn i register)"

Om de nu vill ha en förkortning kan du ju ta "Nr".

> #. "An ask is an offer to sell, and the price you want to sell at."
> msgid "price type: ask"
> msgstr "pristyp: krävt"

I bland annat aktiesammanhang brukar man på svenska tala om "säljkurs"
...

> #. "A bid is an offer to buy, and the price you want to buy at."
> msgid "price type: bid"
> msgstr "pristyp: bud"

... och "köpkurs".

> msgid "rebalance, to (a transaction)"
> msgstr "ombalansera, att (en transaktion)"
> 
> #. "reconcile an account, a reconciled split. To find a way to make the bank's account statement agree with the user's recorded transactions in an account."
> msgid "reconcile, to"
> msgstr "stämma av, att"

Humm, jag undrar vad alla dessa "to" används till egentligen.  Vet du?

> #. "-"
> msgid "record keeping"
> msgstr "bokhållning"

"Bokföring"?

> #. "name of an equity account (?); to be distinguished from the opening balance."
> msgid "Retained Earnings"
> msgstr "Bibehållna intänkter"

Jag tror det brukar heta "Balanserade vinstmedel" eller så.

> #. "A document or certificate showing who owns shares"
> msgid "security"
> msgstr "säkerhet"

"Värdepapper".

> #. "One of the two or several parts a transaction is divided into"
> msgid "split"
> msgstr "delning"

Jag visste inte att det heter så på engelska, men det kommentaren
beskriver skulle jag nog helt enkelt kallat "del".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.