Re: aptivate

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-10-02 07:18:42

Christian Rose:

> Jag är faktiskt benägen att tycka att det är kanske dpkg som ska ändras.
> "rensa" har jag aldrig gillat. Ger mig associationer till fiske, avlopp
> och sådant... :-)

Tänk på att det är paket vi talar om. Hur "tömmer" man ett paket?

> Denna är väl ok?

Jo. Jag tänkte bara förklara.

> Blir "skriv-över-omdirigerad" bra?

Ja.

> Är inte ens säker på att det finns med i Debian.

Nej, jag hittade det inte heller. Paketet "gnome-apt" finns, men det
programmet är mer eller mindre oanvändbart :)

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.