Re: aptivate

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-02 01:17:21

peter karlsson wrote:
> > #: aptivate.glade.h:34 src/interface.c:652
> > msgid "_Manual"
> > msgstr "_Manual"
> 
> "Manuellt", skulle jag tro.

Det har du nog rätt i. Tack.


> > #: aptivate.glade.h:61 src/interface.c:954
> > msgid "Purge"
> > msgstr "Töm"
> 
> Från dpkg(8):
> 
>    dpkg -r | --remove | -P | --purge paket ... | -a | --pend­
>    ing
>        Ta bort ett installerat paket. -r eller --remove
>        tar bort allting  förutom  konfigurationsfiler,
>        vilket gör att du kan undvika att konfigurera om
>        paketet om du senare installerar om det. (Konfigu­
>        rationsfiler listas i styrfilen debian/conffiles).
>        -P eller --purge tar bort allting, inklusive kon­
>        figurationsfiler.  Om -a eller --pending anges
>        istället för ett paketnamn kommer alla uppackade
>        paket som i filen /var/lib/dpkg/status markerats
>        för att tas bort eller rensas att tas bort eller
>        rensas, respektive.
> 
> Så "purge" bör översättas med "rensa". Iaf om det skall vara konsistent med
> min dpkg-översättning, och det kan ju vara positivt... :-)

Jag är faktiskt benägen att tycka att det är kanske dpkg som ska ändras.
"rensa" har jag aldrig gillat. Ger mig associationer till fiske, avlopp
och sådant... :-)


> > #: aptivate.glade.h:77
> > msgid "remove-reinstreq"
> > msgstr "tabort-ominstallationskrav"
> 
>    ominstallation krävs
>        Ett paket markerat ominstallation krävs är trasigt
>        och kräver ominstallation.  Dessa paket kan inte
>        tas bort, såvida inte detta framtvingas med flaggan
>        --force-reinstreq.
> 
> Dumt att namnge efter en dpkg-flagga, men om man ska översätta i stil med
> vad det står i originalet får det väl bli "tabort-ominstallationkrävs"...

Jag ändrar. Tack för infon!


> > #: aptivate.glade.h:80
> > msgid "confnew"
> > msgstr "konfny"
> >
> > #: aptivate.glade.h:81
> > msgid "confold"
> > msgstr "konfgammal"
> 
> Detta är direkt från dpkg-flaggor (--force-xxx, där xxx är):
> 
>        confnew: Installera alltid nya versioner av ändrade
>        konfigurationsfiler utan att fråga.
> 
>        confold: Installera aldrig nya versioner av ändrade
>        konfigurationsfiler.
> 
> Typ "nykonf" och "behållkonf", kanske.

Eller "nykonf" och "gammalkonf". Jag ändrar till det.


> > #: aptivate.glade.h:85
> > msgid "overwrite-dir"
> > msgstr "överskrivningskatalog"
> 
>        overwrite-dir Skriv över ett pakets kataloger med
>        ett annats filer.

Ändrar till "skriv-över-katalog"


> > #: aptivate.glade.h:88
> > msgid "bad-path"
> > msgstr "felaktig-sökväg"
> 
>        bad-path: Sökvägen i PATH saknar viktiga program,
>        så problem är troliga.

Denna är väl ok? 


> > #: aptivate.glade.h:90
> > msgid "overwrite-diverted"
> > msgstr "skrivöver-skild"
> 
>        overwrite-diverted: Skriv över en omdirigerad fil
>        med en ej omdirigerad version.

Blir "skriv-över-omdirigerad" bra?


> > #: aptivate.glade.h:91
> > msgid "confdef"
> > msgstr "konfdef"
> 
>        confdef: Utför alltid förvalt  alternativ  för
>        ändrade  konfigurationsfiler.  Om inget förvalt
>        alternativ finns kommer programmet att pausa och
>        fråga användaren, såvida inte --force-confnew eller
>        --force-confold också anges, i vilket fall den
>        flaggan används för att välja det slutgiltiga hand­
>        landet.

Denna är väl OK?


> > #: aptivate.glade.h:93
> > msgid "configure-any"
> > msgstr "konfigurera-något"
> 
>        configure-any: Konfigurera även alla uppackade men
>        ej  konfigurerade paket på vilka det aktuella
>        paketet beror.
> 
> "konfigurera-alla" e.dyl.

Tack! Jag ändrar.


> > #: aptivate.glade.h:95
> > msgid "source directory"
> > msgstr "källkodskatalog"
> 
> "Källkatalog".

Jag ändrar.


> > #: aptivate.glade.h:96
> > msgid "Please choose where you want to download your debian packages"
> > msgstr "Välj var du vill hämta dina debianpaket"
> 
> Personligen föredrar jag att alltid skriva Debian med stort D, oavsett vad
> det står i originalet.

Kanske ska stå "Debian-paket" då... Jag ändrar.


> > #: src/interface.c:514
> > msgid "_Settings"
> > msgstr "_Inställningar"
> >
> > #: src/interface.c:620
> > msgid "_Preferences"
> > msgstr "_Inställningar"
> 
> Aj. Jag hoppas inte de där två ligger i samma meny...

Jag gissar att åtminstone en av dem är en menyrubrik, och då är det väl
ok...


> > #: src/interface.c:1414
> > msgid "Preferences"
> > msgstr "Alternativ"
> 
> Hmmm.

Jaja. :-)
Tack!


> > # Nödvändigheten med dessa meddelanden vet jag inte, och jag hittade inte
> > # någonstans att felrapportera dem.
> 
> Om du vet Debianpaketnamnet rekommenderar jag en titt på
> <URL:http://bugs.debian.org/>, där finns information om hur du
> felrapporterar.

Är inte ens säker på att det finns med i Debian. Grejen är den att
författaren (Christian Meyer <linux@chrisime.de>) har i princip lagt ner
utvecklingen i brist på tid att fortsätta med det... så känner någon för
att ta över ett grafiskt GNOME-skal till dpkg så är han tacksam.


> > #: src/interface.c:2131
> > msgid "Enable"
> > msgstr "Slå på"
> 
> Eller "aktivera". Kan nog bero på sammanhang.

Sant. Jag ändrar till "aktivera".


> > # Vet inte om detta används som namnen på Debians versioner, men jag översätter
> > # för säkerhets skull. Skulle de inte översättas skulle de inte ha markerats
> > # för översättning.
> 
> Det är lite flytande huruvida de skall översättas eller inte. Jag översätter
> dem när de refereras i text: "Debians stabila version", men inte när de
> refereras som namn. Se <URL:http://www.debian.org/releases/>.

Jag ger mig, mest för att det nog inte går att be att få dem inte
markerade för översättning här, givet läget för aptivate.


> > #: src/interface.c:2299 src/interface.c:2312
> > msgid "main"
> > msgstr "huvud"
> >
> > #: src/interface.c:2300
> > msgid "contrib"
> > msgstr "kontrib"
> >
> > #: src/interface.c:2301
> > msgid "non-free"
> > msgstr "ickefritt"
> >
> > #: src/interface.c:2302
> > msgid "non-US"
> > msgstr "icke-USA"
> 
> Hmmm... De där har jag aldrig översatt, utan ansett som självständiga namn.
> <URL:http://www.debian.org/distrib/packages>

Jag har nu ändrat dem till att vara identiska med originalet. Jag håller
med, det är nog namn, och skulle inte ha markerats för översättning
egentligen.


Du ska ha jättestort tack för din granskning! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/aptivate.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.