Re: aptivate

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-10-02 18:47:01

peter karlsson wrote:
> > Jag är faktiskt benägen att tycka att det är kanske dpkg som ska ändras.
> > "rensa" har jag aldrig gillat. Ger mig associationer till fiske, avlopp
> > och sådant... :-)
> 
> Tänk på att det är paket vi talar om. Hur "tömmer" man ett paket?

Men det är väl samma sak med "rensa"? Jag tycker att både "töm paket"
och "rensa paket" syftar på att man opererar på paketet på något sätt,
inte att man opererar på dess omgivning genom att ta bort själva paketet
och alla dess filer.


> > Är inte ens säker på att det finns med i Debian.
> 
> Nej, jag hittade det inte heller. Paketet "gnome-apt" finns, men det
> programmet är mer eller mindre oanvändbart :)

Du kan ju prova om aptivate är mer användbart. Det finns i GNOME cvs
(http://developer.gnome.org/tools/cvs.html), modul "aptivate".

Det finns dock en risk att det inte är det, eftersom utvecklingen för
tillfället verkar avstannad.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.