Re: aptivate

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-10-01 21:48:23

Christian Rose:

> #: aptivate.glade.h:34 src/interface.c:652
> msgid "_Manual"
> msgstr "_Manual"

"Manuellt", skulle jag tro.

> #: aptivate.glade.h:61 src/interface.c:954
> msgid "Purge"
> msgstr "Töm"

Från dpkg(8):

    dpkg -r | --remove | -P | --purge paket ... | -a | --pend­
    ing
       Ta bort ett installerat paket. -r eller --remove
       tar bort allting  förutom  konfigurationsfiler,
       vilket gör att du kan undvika att konfigurera om
       paketet om du senare installerar om det. (Konfigu­
       rationsfiler listas i styrfilen debian/conffiles).
       -P eller --purge tar bort allting, inklusive kon­
       figurationsfiler.  Om -a eller --pending anges
       istället för ett paketnamn kommer alla uppackade
       paket som i filen /var/lib/dpkg/status markerats
       för att tas bort eller rensas att tas bort eller
       rensas, respektive.

Så "purge" bör översättas med "rensa". Iaf om det skall vara konsistent med
min dpkg-översättning, och det kan ju vara positivt... :-)

> #: aptivate.glade.h:77
> msgid "remove-reinstreq"
> msgstr "tabort-ominstallationskrav"

    ominstallation krävs
       Ett paket markerat ominstallation krävs är trasigt
       och kräver ominstallation.  Dessa paket kan inte
       tas bort, såvida inte detta framtvingas med flaggan
       --force-reinstreq.

Dumt att namnge efter en dpkg-flagga, men om man ska översätta i stil med
vad det står i originalet får det väl bli "tabort-ominstallationkrävs"...

> #: aptivate.glade.h:80
> msgid "confnew"
> msgstr "konfny"
>
> #: aptivate.glade.h:81
> msgid "confold"
> msgstr "konfgammal"

Detta är direkt från dpkg-flaggor (--force-xxx, där xxx är):

       confnew: Installera alltid nya versioner av ändrade
       konfigurationsfiler utan att fråga.

       confold: Installera aldrig nya versioner av ändrade
       konfigurationsfiler.

Typ "nykonf" och "behållkonf", kanske.

> #: aptivate.glade.h:85
> msgid "overwrite-dir"
> msgstr "överskrivningskatalog"

       overwrite-dir Skriv över ett pakets kataloger med
       ett annats filer.

> #: aptivate.glade.h:88
> msgid "bad-path"
> msgstr "felaktig-sökväg"

       bad-path: Sökvägen i PATH saknar viktiga program,
       så problem är troliga.

> #: aptivate.glade.h:90
> msgid "overwrite-diverted"
> msgstr "skrivöver-skild"

       overwrite-diverted: Skriv över en omdirigerad fil
       med en ej omdirigerad version.

> #: aptivate.glade.h:91
> msgid "confdef"
> msgstr "konfdef"

       confdef: Utför alltid förvalt  alternativ  för
       ändrade  konfigurationsfiler.  Om inget förvalt
       alternativ finns kommer programmet att pausa och
       fråga användaren, såvida inte --force-confnew eller
       --force-confold också anges, i vilket fall den
       flaggan används för att välja det slutgiltiga hand­
       landet.

> #: aptivate.glade.h:93
> msgid "configure-any"
> msgstr "konfigurera-något"

       configure-any: Konfigurera även alla uppackade men
       ej  konfigurerade paket på vilka det aktuella
       paketet beror.

"konfigurera-alla" e.dyl.

> #: aptivate.glade.h:95
> msgid "source directory"
> msgstr "källkodskatalog"

"Källkatalog".

> #: aptivate.glade.h:96
> msgid "Please choose where you want to download your debian packages"
> msgstr "Välj var du vill hämta dina debianpaket"

Personligen föredrar jag att alltid skriva Debian med stort D, oavsett vad
det står i originalet.

> #: src/interface.c:514
> msgid "_Settings"
> msgstr "_Inställningar"
>
> #: src/interface.c:620
> msgid "_Preferences"
> msgstr "_Inställningar"

Aj. Jag hoppas inte de där två ligger i samma meny...

> #: src/interface.c:1414
> msgid "Preferences"
> msgstr "Alternativ"

Hmmm.

> # Nödvändigheten med dessa meddelanden vet jag inte, och jag hittade inte
> # någonstans att felrapportera dem.

Om du vet Debianpaketnamnet rekommenderar jag en titt på
<URL:http://bugs.debian.org/>, där finns information om hur du
felrapporterar.

> #: src/interface.c:2131
> msgid "Enable"
> msgstr "Slå på"

Eller "aktivera". Kan nog bero på sammanhang.

> # Vet inte om detta används som namnen på Debians versioner, men jag översätter
> # för säkerhets skull. Skulle de inte översättas skulle de inte ha markerats
> # för översättning.

Det är lite flytande huruvida de skall översättas eller inte. Jag översätter
dem när de refereras i text: "Debians stabila version", men inte när de
refereras som namn. Se <URL:http://www.debian.org/releases/>.

> #: src/interface.c:2299 src/interface.c:2312
> msgid "main"
> msgstr "huvud"
>
> #: src/interface.c:2300
> msgid "contrib"
> msgstr "kontrib"
>
> #: src/interface.c:2301
> msgid "non-free"
> msgstr "ickefritt"
>
> #: src/interface.c:2302
> msgid "non-US"
> msgstr "icke-USA"

Hmmm... De där har jag aldrig översatt, utan ansett som självständiga namn.
<URL:http://www.debian.org/distrib/packages>

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

 Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
 http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.