Re: anjuta

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-30 23:44:49

"Jan D." wrote:
> > #: src/appwiz_page1.c:142
> > msgid "GTK-- project"
> > msgstr "GTK--projekt"
> >
> > #: src/appwiz_page1.c:146
> > msgid "GNOME-- project"
> > msgstr "GNOME--projekt"
> 
> Det här kommer att missförstås som ett stavfel (-- istället för -).
> Borde det inte vara tre - förresten.  En omformulering typ "Projekt med
> GTK--" eller liknande är tydligare.

Jag omformulerar till ditt förslag. Tack!


> > #: src/attach_process_gui.c:52
> > msgid "Attach to process"
> > msgstr "Fäst vid process"
> >
> > #: src/attach_process_gui.c:61
> > msgid "Select the process to attach:"
> > msgstr "Välj process att fästa:"
> 
> Fäst låter lite ovant.  "Anslut till process" och "Välj process att
> ansluta till:" föreslår jag (fäst finns på många ställen).  Där jag
> jobbar förekommer mest det svengelska "attacha".  Inget jag förespråkar :-)

Ansluta till blir det. Jag ändrar överallt. Tack!


> > #: src/breakpoints_cbs.c:276
> > msgid "You must give a valid location to set the breakpoint."
> > msgstr "Du måste ha en giltig plats att ställa in brytpunkten."
> 
> "Du måste ge en giltig plats att sätta brytpunkten på." ??

Kanske det. Jag ändrar.


> > #: src/compiler_options_gui.c:878
> > msgid "Warning for mismached Return types"
> > msgstr "Varning för omatchade Return-typer"
> 
> Omatchade får mig att tänka på någon slags reguljäruttryck som inte
> matchar alls.  Här är det väl frågan om t.ex. returnera en int i en
> funktion deklarerad som char eller motsvarande.
> 
> Isåfall föreslår jag "Varning för opassande return-typer".

Du har nog rätt. Jag ändrar. Tack!


> > #: src/main_menubar_def.h:617
> > msgid "Show stack trace of the program"
> > msgstr "Visa stackspår av programmet"
> 
> Vi brukar nog bara säga "Visa stacken för programmet".

:-)
Jag ändrar fort som ögat. Tack.


> > #: src/main_menubar_def.h:623
> > msgid "Show shared libraries loaded by the program"
> > msgstr "Visa delade bibliotek som är inläsat av programmet"
> 
> inläsat -> inläst.

Nä, inläsTA. :-)
Jag fixar.


> Puh, jag tar paus här, det var en stor fil.

Ja, den tog sin lilla tid.


Du ska ha många tack. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/anjuta.sv.po. Använd gärna denna om du
fortsätter granskningen. Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.