Re: gnome-utils på nytt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-30 23:22:35

"Jan D." wrote:
> > Här är en uppdatering av gnome-utils. Ta gärna en titt. Filen finns även
> > på http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-utils.sv.po
> 
> Stor fil, men det fanns inte så mycket att anmärka på, styft jobb.

Så har den ju också reviderats en del. :-)


> >   #: gtt/ghtml.c:418
> > N msgid "Double Overtime"
> > N msgstr "Dubbel övertid"
> 
> Brukar man inte säga "Kvalificerad övertid"?

Det gör man kanske. Jag ändrar. Tack!


> >   #: gtt/menucmd.c:256
> >   #, c-format
> > N msgid "File %s exists, overwrite?"
> > N msgstr "Filen %s finns redan, skriv över?"
> 
> Kanske "skriva över?".

Okej, ändrat på två ställen.


> >   #: gtt/timer.c:117
> >   #, c-format
> > N msgid ""
> > N "The keyboard and mouse have been idle\n"
> > N "for %d minutes.  The currently running\n"
> > N "project (%s - %s)\n"
> > N "has been stopped.\n"
> > N "Do you want to restart it?"
> > N msgstr ""
> > N "Tangentbordet och musen har inte använts\n"
> > N "på %d minuter. Det körande projektet\n"
> > N "(%s - %s) har stoppats.\n"
> > N "Vill du starta om det?"
> 
> Det låter konstigt med ett körande och samtidigt stoppat projekt.
> Kanske "Det pågående ..." eller "Det påbörjade ...".

Jag ändrar till "det pågående".
Du ska ha stort tack!

Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-utils.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.