xcdroast

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-09-24 22:10:57

Hej!

Jag har tagit över översättningen av xcdroast (så går det när man
klagar...). Jag har gått igenom alla strängar och fixat till dem.

Programmet använder inte PO-formatet, utan ett annat krångligt format
som jag skickar ett utdrag ur.

Eftersom programmet är skrivet av en tysk, vars engelska inte är
världens bästa, lägger jag in både de engelska och tyska
originalsträngarna. Jag har ibland använt den tyska som mall.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.