Re: dia på nytt

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-09-22 18:55:42

>   #: objects/SADT/arrow.c:147
> N msgid ""
> N "To improve the ease of reading, flows which begin and end vertically can be "
> N "rendered gray"
> N msgstr ""
> N "Visar vilken början och vilket slut som vertikalt kan ritas gråa för att "
> N "underlätta läsning"
> N 

Jag tycker inte att dessa betyder samma sak, fast jag har inte använt dia.  Med
reservation för hur "flows" ska översättas verkar det mera betyda:

För att underlätta läsning kan "flows" som börjar och slutar vertikalt färgas
gråa.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.