Re: dia på nytt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-22 19:14:54

"Jan D." wrote:
> >   #: objects/SADT/arrow.c:147
> > N msgid ""
> > N "To improve the ease of reading, flows which begin and end vertically can be "
> > N "rendered gray"
> > N msgstr ""
> > N "Visar vilken början och vilket slut som vertikalt kan ritas gråa för att "
> > N "underlätta läsning"
> 
> Jag tycker inte att dessa betyder samma sak, fast jag har inte använt dia.  Med
> reservation för hur "flows" ska översättas verkar det mera betyda:
> 
> För att underlätta läsning kan "flows" som börjar och slutar vertikalt färgas
> gråa.

Du har helt rätt - jag vet inte hur den här skumma översättningen slank
in. Jag kan bara skylla på mig själv och för sena nätter.
Jag ändrar till ditt förslag, och använder "flöden" som översättning av
"flows". Det hade jag använt på ett annat ställe.

Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.