Re: gkrellm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-22 18:06:03

Jörgen Tegnér wrote:
> > #: src/alerts.c:695
> > msgid "High Limits"
> > msgstr "Övre begränsningar"
> Övre gränser

Ok.


> > #: src/alerts.c:700
> > msgid "High alarm limit"
> > msgstr "Övre alarmbegränsning"
> Hög larmgräns
> alternativt Övre larmgräns

"Övre larmgräns" blir det.


> > #: src/alerts.c:706
> > msgid "High warn limit"
> > msgstr "Övre varningsbegränsning"
> Hög varningsgräns

Jag använder "Övre varningsgräns"


> pss för låga gränser

Jo. Tack!


> > #: src/alerts.c:734
> > msgid "Alarm command:"
> > msgstr "Alarmkommando:"
> Larmkommando:

Okej. Tack.


> > #: src/alerts.c:794
> > msgid "A repeat of zero seconds executes the command once per alert."
> > msgstr "En repetition som är noll sekunder kör kommandot en gång per varning."
> Ett intervall på noll ...

Det blir bättre ja. Tack!


> > #: src/config.c:722
> > msgid "Replacing"
> > msgstr "Ersättning"
> Ersätter

Det är det nog här ja. Tack!


> > #: src/fs.c:2231
> > msgid "Use binary units (MiB, GiG) for reporting disk capacities."
> > msgstr "Använd binära enheter (MiB, GiG) för rapport av diskkapaciteter."
> 
> Vad är en 'binär MiB' egentligen?

Det står det ju inte. MiB är en enhet med tvåpotensprefix, så mycket är
väl sant. Om du vill läsa om MiB och vänner kan du läsa på
http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a6


> > #: src/fs.c:2234
> > msgid "Enable eject when CD-ROMs are unmounted"
> > msgstr "Använd utmatning då cd-romer monteras"
> Avmonteras, och passar inte cd-skivor bättre? Eller
> kanske cd-rommar?

Tack!
Det går nog att använda "cd-romskivor" här, det blir enklast med plural
då (http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a23).


> > msgid "W"
> > msgstr "O"
> Hmm, är du säker på det här?

Ja, "onsdag" börjar på O. Se den anslutande kommentaren ovanför dessa
meddelanden.


> > #: src/proc.c:873
> > msgid "Forks"
> > msgstr "Greningar"
> Förgreningar eller grenar?

Knepigt. Men "förgreningar" är nog korrekt svenska.
Du ska ha stort tack för den fenomenalt snabba granskningen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.