Re: fpm

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-09-18 21:43:11

Christian Rose wrote:
> 
> Här är en ny liten översättning. Håll tillgodo.

> #: src/interface.c:971
> msgid "Avoid ambiguous characters (l,I&1, O&0, etc.)"
> msgstr "Använd mångtydiga tecken (l,I&1, O&0, osv.)"

Eller kanske tvetydiga?

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.