Re: red-carpet på nytt

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-09-18 21:39:56

> N "Please keep in mind, however, that this version is not totally\n"
> N "ready for use by everybody, and you should expect things to\n"
> N "break. If you encounter a bug, please file it at the Ximian Bugzilla\n"
> N "at http://bugzilla.ximian.com and ensure that you file the bug\n"
>  "against the correct version (1.0.91). This will make everyone's\n"
>  "life easier. When reporting a bug via bugzilla or to the mailing\n"
>  "lists, please include the name and version of your distribution\n"
>  "and, if you encounter a problem when trying to install or remove\n"
>  "packages, the packages that you were trying to add or remove.\n"
>  "\n"
>  "Thanks again for testing Red Carpet; your contributions as\n"
>  "testers are paramount to its improvement.\n"
>  "\n"
>  "The Red Carpet team"
>  msgstr ""
>  "Hej. Tack för att du provar denna betaversion av Red Carpet.\n"
>  "Denna nya version innehåller ett antal förbättringar, inklusive\n"
>  "förbättrad beroendekontroll, förbättringar i RPM- och dpkg-\n"
>  "koden för snabbare och fler lyckade transaktioner, ett nytt och\n"
>  "förbättrat överföringslager, med mera.\n"
>  "\n"
> G "Kom dock ihåg att denna version inte är redo för skarp\n"
> 
> G "användning. Du bör vara beredd på att saker går sönder. Om du\n"
> 
> N "Kom dock ihåg att denna version inte är helt redo för användning\n"
> N "av alla, och du bör vara beredd på att saker går sönder. Om du\n"

"gör sönder" låter lite drastiskt. "inte fungerar" hade nog jag skrivit.

>  #: redcarpet/gui-html.c:180
> N msgid "Failed Dependencies"
> N msgstr "Misslyckade beroenden"
> N 

Skulle det här kunna vara ett meddelande som säger att man inte har alla paket
som behövs? "Beroendekontroll misslyckades" skulle jag föreslå i såfall, fast
man måste nog veta vad det avser först.

> G "använder Red Carpet. Red Carpet tar bort huvudvärken i att hantera "
> 
> G "ditt GNOME-skrivbordssystem, med allt från att lösa paketberoenden till att "
> 
> N "använder Red Carpet. Red Carpet tar bort huvudvärken i att hantera ditt "
> N "GNOME-skrivbordssystem, med allt från att lösa paketberoenden till att "

Eller "huvudvärken med att ..."

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.