Re: fpm

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-18 23:28:12

"Jan D." wrote:
> > #: src/interface.c:971
> > msgid "Avoid ambiguous characters (l,I&1, O&0, etc.)"
> > msgstr "Använd mångtydiga tecken (l,I&1, O&0, osv.)"
> 
> Eller kanske tvetydiga?

Okej, tack. Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/fpm.sv.po

Stort tack för dina granskningar!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.