Re: Popup window

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-12 14:43:54

peter karlsson wrote:
> Hur översätter man "popup window" (vad gäller vävsidor som skapar sådana,
> t.ex för att visa reklam)?

Tror inte vi har någon överenskommen översättning av detta, men jag
brukar översätta det med "popupfönster" helt enkelt, i brist på bättre
översättning.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.