Re: ximian-menus

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-12 14:40:01

Göran Uddeborg wrote:
> > #: Applets/Monitors/netload_applet.desktop.in.h:2
> > msgid "Network Activity Meter"
> > msgstr "Nätverksaktivitetsvisare"
> 
> "Mätare" är nog det vanliga svenska ordet.  Som i "hastighetsmätare",
> "höjdmätare".

Visst. Det har jag ju använt på andra ställen. Varför inte här, kan man
fråga sig... Tack!> > #: Applets/Monitors/Monitors.directory.in.h:2
> > msgid "System Monitors (Processor, Diskspace, Memory, etc.)"
> > msgstr "Övervakningspanelprogram (processor, diskutrymme, minne, osv)"
> 
> Orginalmeddelandet påpekar inte särskilt att det är panelprogram.
> Tycker du det är viktigt att förlänga det svenska ordet med den
> informationen?  Annars räcker ju t.ex. "systemövervakare".

"Systemövervakare" blir jättebra. Tack!


> > #: Applets/Monitors/stripchart-applet.desktop.in.h:1
> > msgid "Shows a stripchart plot"
> > msgstr "Visar ett diagram"
> >
> > #: Applets/Monitors/stripchart-applet.desktop.in.h:2
> > msgid "Stripchart"
> > msgstr "Stripchart"
> 
> "Stripchart" är översatt ena gången, inte den andra.

Det ska naturligtvis åtgärdas!


> > #: Applets/Amusements/life_applet.desktop.in.h:1
> > msgid "Game of Life"
> > msgstr "Life"
> 
> "Spelet Life"?
> 
> > #: Applets/Amusements/life_applet.desktop.in.h:2
> > msgid "The Game of Life (to waste your time)"
> > msgstr "Game of Life (tidsfördriv)"
> 
> "Spelet Life ..."

Ändrar på båda ställen. Tack!


> > #: Applets/Utility/charpick_applet.desktop.in.h:2
> > msgid "character picker"
> > msgstr "Teckenväljare"
> 
> Gemen begynnelsebokstav.

Oj... ändrar.


> > #: Programs/Development/Development.directory.in.h:1
> > msgid "Software Development"
> > msgstr "Programvaruutveckling"
> 
> Enklare: programutveckling

mmm. Tack!


> > #: Programs/Development/Development.directory.in.h:2
> > msgid "Tools for software development"
> > msgstr "Verktyg för programvaruutveckling"
> 
> D:o

Jo...


> > #: Programs/Finance/gnucash.desktop.in.h:1
> > msgid "GnuCash Personal Finance"
> > msgstr "Ekonomiprogrammet Gnucash"
> >
> > #: Programs/Finance/gnucash.desktop.in.h:2
> > msgid "Gnucash Finance Manager"
> > msgstr "Personliga ekonomiprogrammet Gnucash"
> 
> Det känns som du vänt på översättningarna av de två meddelandena.

Stämmer... Tack!


> > #: Programs/Audio/grip.desktop.in.h:2
> > msgid "Grip CD Track Ripper"
> > msgstr "CD-spårdripparen Grip"
> 
> Heter det "drippare"? :-)

Nej. :)


> > #: Programs/Utilities/gfloppy.desktop.in.h:2
> > msgid "Format a floppy disk."
> > msgstr "Formatera en diskettstation."
> 
> Det är nog inte själva stationen man formaterar, utan en diskett i
> den.

Vad kan jag säga... jag var trött :)


> > #: Programs/Graphics/Graphics.directory.in.h:2
> > msgid "Graphics menu"
> > msgstr "Grafik"
> 
> Du har inte översatt "menu".  Var det avsiktligt?

Nej. Tack!


> > #: Programs/Games/Games.directory.in.h:2
> > msgid "Games menu"
> > msgstr "Spel"
> 
> Samma här.

Fixat.


> > #: Programs/Games/mahjongg.desktop.in.h:1
> > msgid "Mahjongg"
> > msgstr "Mahjongg"
> 
> Skrivs "Mah Jong" i de svenska texter jag sett.
> 
> > #: Programs/Games/mahjongg.desktop.in.h:2
> > msgid "Mahjongg tile game."
> > msgstr "Brickspelet Mahjongg."
> 
> D:o

Det fixar vi. Tack!

Du ska ha många tack. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/ximian-menus.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.