Popup window

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-09-12 13:12:41

Hej!

Hur översätter man "popup window" (vad gäller vävsidor som skapar sådana,
t.ex för att visa reklam)?

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.