Re: gtranslator återigen minsann

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-10 10:11:02

On Sun, 9 Sep 2001, Göran Uddeborg wrote:
> > N "use them to open remote po files lying on servers with standard protocols\n"
> > N "använda dem för att öppna fjärrpofiler som finns på servrar med\n"
>
> Jag läste det som "fjärrprofiler".  "Po" är ju inget ord, det är mer
> som en förkortning.  Så jag tycker du kan ha bindestreck
> "fjärr-po-filer".  Du har gjort så på andra ställen.

Okej, jag ändrar. Tack!
Jag ändrade även exempel-URI:n till
"ftp://anonymous@ftp.någonstans.se/>\n"


> > N "Should gtranslator autotranslate the file using information\n"
> > N "from the default query domain and the personal learn buffer?"
> >   msgstr ""
> > N "Ska gtranslator automatiskt översätta filen med information från\n"
> > N "standardsökdomänen (om möjligt) och din personliga inlärningsbuffert?"
>
> Det där "(om möjligt)" är en rest som du nog kan ta bort.

Ja. Tack!


> >   # src/open-differently.c:293
> >   #: src/save-differently.c:229
> >   #, c-format
> > N msgid "Couldn't save zip'ed po file `%s'!"
> > N msgstr "Kunde inte spara zippade o-filen \"%s\"!"
>
> "P" saknas i "po-filen".

Nejmen hoppsan. Jag ändrade på båda ställena.

Tack för kommentarerna. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gtranslator.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.