gtranslator återigen minsann

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-09-09 20:24:59

> N "use them to open remote po files lying on servers with standard protocols\n"
> N "använda dem för att öppna fjärrpofiler som finns på servrar med\n"

Jag läste det som "fjärrprofiler".  "Po" är ju inget ord, det är mer
som en förkortning.  Så jag tycker du kan ha bindestreck
"fjärr-po-filer".  Du har gjort så på andra ställen.

> N "Should gtranslator autotranslate the file using information\n"
> N "from the default query domain and the personal learn buffer?"
>   msgstr ""
> N "Ska gtranslator automatiskt översätta filen med information från\n"
> N "standardsökdomänen (om möjligt) och din personliga inlärningsbuffert?"

Det där "(om möjligt)" är en rest som du nog kan ta bort.

>   # src/open-differently.c:293
>   #: src/save-differently.c:229
>   #, c-format
> N msgid "Couldn't save zip'ed po file `%s'!"
> N msgstr "Kunde inte spara zippade o-filen \"%s\"!"

"P" saknas i "po-filen".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.