http://gnome-sv.sourceforge.net/

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-09-09 20:12:10

> Jag tänkte göra lite reklam... vi har efter mångt och mycket ordnat en
> hemsida för den svenska delen av GNOME Translation Project,
> http://gnome-sv.sourceforge.net/. Så nu har vi också en hemsida :)

Då ordnar jag en referens till den från TP-sv:s hemsida.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.