Re: Översättningsstatistik

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-09-05 08:25:03

Christian Rose:

> internationalisering resp. lokalisering?

Lokalisering är ju att leta på något, det är därför jag har undvikit just
den översättningen.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.