Re: Översättningsstatistik

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-04 13:37:11

peter karlsson wrote:
> På tal om det, finns det några bättre, mer vedertagna, översättningar av
> "i18n" (internationalization) och "l10n" (localization) än de jag fuskat
> med?

internationalisering resp. lokalisering?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.