Re: mode

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-09-05 08:27:12

Veronica Loell:

> Har någon något förslag på översättning av major mode och minor mode

"Förstahands-" och "andrahandsläge", kanske?

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.