Re: gnome-db på nytt

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-04 23:31:05

Göran Uddeborg wrote:
> >  #: components/gnomedb-com-connection.c:207
> > N msgid "Batch"
> > N msgstr "Batch"
> 
> Det är ju inte direkt ett svenskt ord. Vad betyder det här.
> "Satsvis", "i bakgrunden", med flera finns som översättning beroende
> på vilken betydelse har här.

Jag vet faktiskt inte, och koden hjälper inte mycket. Transaktioner i
batch? Eftersom jag inte är säker låter jag det vara. Det är ju också
ett program som är riktat till väldigt tekniska användare.


> >  #: lib/gnome-db-dsn-config-druid.c:332
> > N msgid ""
> > N "Select the provider for the backend you want to use in your new data source. "
> > N "If you don't know which one to use, just select the **default** provider"
> > N msgstr ""
> > N "Välj leverantören för den backend som du vill använda i din nya datakälla. "
> > N "Om du inte vet vilken du ska använda kan du välja **standard**-leverantören"
> 
> Hmm, varför är det stjärnor runt "default"? Vet du? Det skulle kunna
> vara något lurt på gång. Som att ordet byts ut eller något sådant.

Vet faktisk inte. Det är kanske för att betona att det är
standardleverantören man ska välja? Jag ändrar kan->bör av den
anledningen.


> >  #: lib/gnome-db-dsn-config-druid.c:392
> > N msgid ""
> > N "All information needed to create a new data source \n"
> > N "has been retrieved. Now, press 'Finish' to close \n"
> > N "this dialog. To open your newly created data source, \n"
> > N "click on the 'Database' Icon on the left bar, and \n"
> > N "then the 'Connect' button, which will open a \n"
> > N "dialog box to let you open a new connection"
> > N msgstr ""
> > N "All information som är nödvändig för att skapa en ny\n"
> > N "datakälla har hämtats. Tryck nu på \"Slutför\" för att\n"
> > N "stänga denna dialog. För att öppna din nyligen skapade\n"
> > N "datakälla klickar du på \"Databas\"-ikonen, på den\n"
> > N "vänstra panelen, och sedan knappen \"Anslut\", som\n"
> > N "kommer att öppna en dialogruta som låter dig öppna\n"
> > N "en ny anslutning"
> 
> "Nyligen" låter som det var lite längre tillbaka en det är tycker
> jag. "... din nu skapade ...", "... din nyskapade ..." eller möjligen
> "... din nyss skapade ..." tycker jag vore bättre.

"nyskapade" låter bra. Tack!
Jag tar även bort kommat efter '\"Databas\"-ikonen'.


> >  #: lib/gnome-db-error.c:110 lib/gnome-db-error.c:215
> > N msgid "Show detail >>"
> > N msgstr "Visa detaljer >>"
> > N
> >  #: lib/gnome-db-error.c:114
> > N msgid "<< Hide detail"
> > N msgstr "<< Göm detaljer"
> 
> Är det knappar som döljer alla detaljer? Eller är det en viss detalj
> man döljer?

Vet ej, men jag ändrar till singular för att vara konsistent med
originalet.


> >  #. create the detail container
> >  #: lib/gnome-db-error.c:233
> > N msgid "Detail"
> > N msgstr "Detaljer"
> 
> Osäker på om plural är rätt igen.

Jag ändrar. Tack!


> >  #: ui/gnomedb-fe.xml.h:14
> > N msgid "Online GNOME-DB manual"
> > N msgstr "GNOME-DB-manual på webben"
> 
> På webben skulle jag tolkat som att den fanns på någon dator som
> antagligen fanns någon annanstans. Men "online" skulle jag tolkat som
> att det fanns på den dator jag körde. I elektronisk form snarare än i
> pappersform.

Okej, då blir det "Onlinemanual för GNOME-DB". Bra?


> >  #: ui/gnomedb-fe.xml.h:15
> > N msgid "Online libgda manual"
> > N msgstr "libgda-manual på webben"
> 
> Hänger ihop med det.

Motsvarande.


Du ska ha tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-db.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.