gnome-db på nytt

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-09-04 22:30:00

Christian Rose writes:
>  #: components/gnomedb-com-connection.c:207
> N msgid "Batch"
> N msgstr "Batch"

Det är ju inte direkt ett svenskt ord. Vad betyder det här.
"Satsvis", "i bakgrunden", med flera finns som översättning beroende
på vilken betydelse har här.

>  #: lib/gnome-db-dsn-config-druid.c:332
> N msgid ""
> N "Select the provider for the backend you want to use in your new data source. "
> N "If you don't know which one to use, just select the **default** provider"
> N msgstr ""
> N "Välj leverantören för den backend som du vill använda i din nya datakälla. "
> N "Om du inte vet vilken du ska använda kan du välja **standard**-leverantören"


Hmm, varför är det stjärnor runt "default"? Vet du? Det skulle kunna
vara något lurt på gång. Som att ordet byts ut eller något sådant.

>  #: lib/gnome-db-dsn-config-druid.c:392
> N msgid ""
> N "All information needed to create a new data source \n"
> N "has been retrieved. Now, press 'Finish' to close \n"
> N "this dialog. To open your newly created data source, \n"
> N "click on the 'Database' Icon on the left bar, and \n"
> N "then the 'Connect' button, which will open a \n"
> N "dialog box to let you open a new connection"
> N msgstr ""
> N "All information som är nödvändig för att skapa en ny\n"
> N "datakälla har hämtats. Tryck nu på \"Slutför\" för att\n"
> N "stänga denna dialog. För att öppna din nyligen skapade\n"
> N "datakälla klickar du på \"Databas\"-ikonen, på den\n"
> N "vänstra panelen, och sedan knappen \"Anslut\", som\n"
> N "kommer att öppna en dialogruta som låter dig öppna\n"
> N "en ny anslutning"

"Nyligen" låter som det var lite längre tillbaka en det är tycker
jag. "... din nu skapade ...", "... din nyskapade ..." eller möjligen
"... din nyss skapade ..." tycker jag vore bättre.

>  #: lib/gnome-db-error.c:110 lib/gnome-db-error.c:215
> N msgid "Show detail >>"
> N msgstr "Visa detaljer >>"
> N 
>  #: lib/gnome-db-error.c:114
> N msgid "<< Hide detail"
> N msgstr "<< Göm detaljer"

Är det knappar som döljer alla detaljer? Eller är det en viss detalj
man döljer?

>  #. create the detail container
>  #: lib/gnome-db-error.c:233
> N msgid "Detail"
> N msgstr "Detaljer"

Osäker på om plural är rätt igen.

>  #: ui/gnomedb-fe.xml.h:14
> N msgid "Online GNOME-DB manual"
> N msgstr "GNOME-DB-manual på webben"

På webben skulle jag tolkat som att den fanns på någon dator som
antagligen fanns någon annanstans. Men "online" skulle jag tolkat som
att det fanns på den dator jag körde. I elektronisk form snarare än i
pappersform.

>  #: ui/gnomedb-fe.xml.h:15
> N msgid "Online libgda manual"
> N msgstr "libgda-manual på webben"

Hänger ihop med det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.