Re: gnome-db på nytt

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-09-04 19:22:17

Christian Rose wrote:

> Här är en uppdatering av gnome-db. Ta gärna en titt. Filen finns även på
> http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-db.sv.po


 
>   #: ui/gnomedb-com-connection.xml.h:23
> N msgid "Rollback current transaction"
> N msgstr "Återställ aktuell transaktion"
> N 

...

>   #: ui/gnomedb-com-connection.xml.h:36
> N msgid "_Rollback"
> N msgstr "_Återställ"
> N 
>   #: ui/gnomedb-com-connection.xml.h:37
> N msgid "_Rollback transaction"
> N msgstr "_Återställ transaktion"


Det databasmänniskor jag haft att göra med säger faktiskt "Rulla 
tillbaka" för rollback.  Hur pass vanligt det är vet jag inte.

>   #: ui/gnomedb-manager.xml.h:1
> N msgid "Activate data source configuration window"
> N msgstr "Aktivera datakällkonfigurationsfönstret"
> N 
>   #: ui/gnomedb-manager.xml.h:2
> N msgid "Activate providers configuration window"
> N msgstr "Aktivera leverantörskonfigurationsfönstret"
> N 


Tunga ord.  Kanske "fönstret för konfiguration av ..." istället?

Det blir iofs längre.>   #~ msgid "_Roolback transaction"
>   #~ msgstr "_Återställ transaktion"

De ganla strängarna antar jag att du tar bort.

För övrigt inga kommentarer.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.