Re: lilypond-1.4.6

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-04 16:27:48

Martin Norbäck wrote:
> > > #: mup2ly.py:1116
> > > msgid "define macro NAME [optional expansion EXP]"
> > > msgstr "definiera makro NAME [valfri makroersättning EXP]"
> > inte NAMN?
> > > #: update-lily.py:243
> > > #, c-format
> > > msgid "unpack and build in DIR [%s]"
> > > msgstr "packa upp och bygg i DIR [%s]"
> > Kanske KATALOG eller KAT?
> > > #: update-lily.py:244
> > > msgid "execute COMMAND, subtitute:"
> > > msgstr "kör COMMAND, ersätt:"
> > Inte KOMMANDO?
> > > #: update-lily.py:253
> > > msgid "upon failure notify EMAIL[,EMAIL]"
> > > msgstr "vid fel, meddela EMAIL[,EMAIL]"
> > Inte E-POST?
> 
> De går inte att översätta eftersom den andra förekomsten av strängen
> inte är markerad för översättning. Jag har buggrapporterat detta.

Okej.


> > > #: input.cc:96
> > > msgid "non fatal error: "
> > > msgstr "icke-fatalt fel: "
> >
> > kanske inte ödesdigert?
> 
> Jag kör nog med fatalt ändå...

Även fast vi har "ödesdiger" i både TP-ordlistan och GNOME-ordlistan?


> > > #: all-font-metrics.cc:95
> > > #, c-format
> > > msgid "checksum mismatch for font file: `%s'"
> > > msgstr "felaktig checksumma för typsnittsfil: \"%s\""
> >
> > Eller kontrollsumma?
> 
> Jag kör på checksumma tror jag.

Vad är det för fel på kontrollsumma (förutom att det är svenska)?


> > > #: main.cc:72 main.cc:204
> > > msgid ""
> > > "    This program is free software; you can redistribute it and/or\n"
> > > "modify it under the terms of the GNU General Public License version 2\n"
> > > "as published by the Free Software Foundation.\n"
> > > "\n"
> > > "    This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
> > > "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
> > > "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU\n"
> > > "General Public License for more details.\n"
> > > "\n"
> > > "    You should have received a copy (refer to the file COPYING) of the\n"
> > > "GNU General Public License along with this program; if not, write to\n"
> > > "the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139,\n"
> > > "USA.\n"
> > > msgstr ""
> > > "Detta program är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller\n"
> > > "modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad\n"
> > > "av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)\n"
> > > "någon senare version. \n"
> > > "\n"
> > > "Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men\n"
> > > "UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om\n"
> > > "SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.  Se GNU General\n"
> > > "Public License för ytterligare information.\n"
> > > "\n"
> > > "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med\n"
> > > "detta program. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 59\n"
> > > "Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
> >
> > Du bör kanske ha med den där varningen om informell översättning av den
> > juridiska texten. Står om det på http://www.uddeborg.pp.se/sv/
> 
> Jo, men det här är ju inte en översättning av den juridiska texten, utan
> bara en hänvisning till densamma.

Eftersom den talar om vilken licens som gäller och vilka
garantier/villkor som gäller kan det nog ändå klassificeras som en
juridisk text. Med "juridisk text" menade jag inte GPL själv (GPL
förekommer väldigt sällan i programmeddelandena själva som tur är) utan
alla slags formella referenser till denna. Och det är just detta som
ovanstående är och det är i just detta sammanhang man bör ha med en
varning om att det är en informell översättning i stil med
http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-6.html#ss6.3


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.