Re: Lägga upp projekt?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-09-01 16:46:49

peter karlsson wrote:
> Hur gör man för att få med ett program i översättningsprojektet?

http://www.iro.umontreal.ca/contrib/po/HTML/maintainers.html


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.