Re: parted

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-27 20:26:10

> > "MINOR is the partition number used by Linux.  On msdos disk labels, the

> > MINOR kan inte översättas?
> > 
> 
> Kom inte på nåt bra. har du nåt förslag?

I ordlistan har vi en gång i tiden bestämt att föreslå "undre" som
översättning av "minor" när det handlade om enhetsnummer.  Passar det
här också tycker ni?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.