Re: parted

From: Jörgen Tegnér (jorgen.tegner_at_telia.com)
Date: 2001-08-27 00:23:02

On Tue, Aug 21, 2001 at 01:36:54PM +0200, Christian Rose wrote:
> Jörgen Tegnér wrote:
> > Gott folk,
> > 
> > parteds upphottade po-fil för beskådan. Gnäll, klaga och beröm efter
> > behag. Jag gör de ändringar som behövs i augusti.
> > 
> > Jörgen
> 
> Och jag gör granskningen i augusti :)
> Har du möjlighet att skicka med podiff? Det gör det lite lättare att
> fokusera kärnverksamheten(tm) på att granska det nytillkomna.
> 

Visst, den är bifogad. 

> 
> #: libparted/device.c:765
> msgid ""
> "The kernel was unable to re-read your partition table, so you need to
> reboot "
> "before mounting any modified partitions. You also need to reinstall
> your "
> "boot loader before you reboot (which may require mounting modified "
> "partitions). It is impossible do both things! So you'll need to boot
> off a "
> "rescue disk, and reinstall your boot loader from the rescue disk. Read
> "
> "section 4 of the Parted User documentation for more information."
> msgstr ""
> "Kärnan kunde inte läsa om partitionstabellen, så du måste starta om
> datorn\n"
> "innan du kan montera någon ändrad partition. Du måste också installera
> om\n"
> "startprogrammet innan du startar om (vilket kan innebära montering av
> ändrade\n"
> "partitioner). Det är omöjligt att göra båda! Så du måste starta från
> en\n"
> "räddningsskiva och installera om startprogrammet från den. Läs kapitel
> fyra i\n"
> "Parteds användarmanual för mer information."
> 
> Tycker att man kan stryka lite "så" här. Men de finns å andra sidan i
> originalet, så det kanske kan betraktas som "kvadd original - eventuellt
> rapporteringsvärt".
> 

Tog bort ett 'så'.

> 
> #: libparted/fs_ext2/ext2.c:748
> msgid "Invalid superblock. Are you sure this is an ext2 filesystem?"
> msgstr "Ogiltigt superblock. Är du säker på att det här är ett filsystem
> av typen ext2?"
> 
> Kan man inte säga ext2-filsystem?
> 

Visst, ändrat.

> 
> #: libparted/fs_ext2/ext2_buffer.c:82
> msgid "Couldn't flush buffer cache!"
> msgstr "Kunde inte rensa buffercachen!"
> 
> buffertcachen?
> 

tack

> 
> #: libparted/fs_fat/calc.c:94
> #, c-format
> msgid "Insane! %d clusters!"
> msgstr "Konstigt! %d clusters!"
> 
> kanske "Galet"? "Det är ju rent gaaaaaaaaaalet!" :)
> 
> 
> #: parted/parted.c:68
> msgid ""
> "MINOR is the partition number used by Linux. On msdos disk labels, the
> "
> "primary partitions number from 1-4, and logical partitions are 5
> onwards.\n"
> msgstr ""
> "MINOR är partitionsnumret som Linux använder. På filsystem av typ MSDOS
> är de\n"
> "primära partitionerna numrerade från ett till fyra, och de logiska\n"
> "partitionerna från fem och uppåt.\n"
> 
> MINOR kan inte översättas?
> 

Kom inte på nåt bra. har du nåt förslag?

> 
> #: parted/parted.c:71
> msgid "LABEL-TYPE is one of: "
> msgstr "LABEL-TYPE är en av:"
> 
> inte ETIKETTYP?

Nej, men vad sägs om PART-TYP?
PART som i PARTitionstabell

> 
> 
> #: parted/parted.c:1148
> msgid "rm"
> msgstr "ta_bort"
> 
> Funkar detta?

Det verkar så.

> Bra jobbat
> 
> 
> Christian
> 


Jörgen
-- 
"I'll carry your books, I'll carry a tune, I'll carry on, carry over,
carry forward, Cary Grant, cash & carry, Carry Me Back To Old Virginia,
I'll even Hara Kari if you show me how, but I will *not* carry a gun."
        -- Hawkeye, M*A*S*H

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.