Re: Fråga: sv eller sv_SE

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-27 16:00:53

peter karlsson wrote:
> > Svenska är ju ett officiellt språk i finland, och i vissa trakter
> > talas det ingen finska alls.
> 
> Jo, det är klart. Men det förklarar inte att inte fi_SE finns, eftersom
> det har vissa motsvarande saker.

Men varken samiska eller finska är väl officiella språk i Sverige? De är
stora och erkända minoritetsspråk, men inte officiella språk, vad jag
vet. Eller har det ändrats nu?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.