Re: Fråga: sv eller sv_SE

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-08-27 07:38:30

Martin Norbäck:

> Svenska är ju ett officiellt språk i finland, och i vissa trakter
> talas det ingen finska alls.

Jo, det är klart. Men det förklarar inte att inte fi_SE finns, eftersom
det har vissa motsvarande saker.

> (för övrigt finns det finns inget språk med förkortningen se, sv ska
> det vara.)

*Beep* Försök igen. Språkkoden SE finns, och språket som benämns
används flitigt i norra delarna av Sverige, Norge och Finland. Språket
fick en daglig nyhetssändning på NRK och SVT för bara sju dagar sedan.
Men, det är klart, utbredningen av datorer är inte så stor inom
språkområdet, så det kan förklara avsaknaden av översatta program
o.dyl., och dessutom är det få system som stöder teckenkodningen ws-2
som behövs.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.