Re: Fråga: sv eller sv_SE

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-26 22:04:31

peter karlsson wrote:
> > Och då tillåter ovanstående strategi att man för just det programmet
> > har en meddelandekatalog sv_SE och en sv_FI. Medan övriga program har
> > en gemensam sv. Bra va'? :-)
> 
> Och vad ska jag göra som borde sitta i sv_NO, då? I det första fallet
> borde jag inte få något alls.

export LANGUAGE="sv_NO:sv_SE"

även om du nog i allmänhet kan räkna med tämligen få
sv_NO-översättningar.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.