Glibc 2.2.4

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-23 22:56:38

Jan D. writes:
>   #: locale/programs/ld-monetary.c:740 locale/programs/ld-numeric.c:274
>   #, c-format
> N msgid "%s: value for field `%s' must be a single character"
> N msgstr "%s: värdet för fält \"%s\" måste vara ett enskilt tecken"

Kanske "ensamt"?  Smaksak förståss.

>   #: iconv/iconvconfig.c:110
> N msgid "Create fastloading iconv module configuration file."
> N msgstr "Skapa en konfigurationsfil för snabbladdning av modul \"iconv\""

Betyder det det?  Jag skulle trott det betyder

  Skapa en snabbladdande konfigurationsfil för iconv-moduler.

>   #: intl/tst-codeset.c:40 intl/tst-codeset.c:50
> N msgid "cheese"
> N msgstr "ost"

"omelett" kanske?  :-)

>   #: elf/dl-deps.c:113
> N msgid "empty dynamics string token substitution"
> N msgstr "\"dynamic string token\" byttes mot tom sträng"

Återigen: betyder det det?  Jag skulle trott att det var
substitutionen som var tom, men jag begriper inte vad det är.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.