Re: gnomemeeting

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-24 04:25:19

Tomas Ogren wrote:
> > #: src/config.cpp:254
> > msgid "Impossible to open the mixer."
> > msgstr "Omöjligt att öppna mixern."
> 
> Hm.. känns lite som syftningsfel i originalet här.. tror inte att det är
> omöjligt, men kanske inte möjligt [just nu] ..  Påpeka för tjommarna?

Eller ändra direkt (fått tillåtelse att ändra strängar av programmets
författare).
Jag ändrar till "Could not open the mixer." respektive "Kunde inte öppna
mixern.".


> > #: src/config.cpp:271
> > msgid ""
> > "It is impossible to open the selected video device, but the video "
> > "transmission is enabled.\n"
> > "GnomeMeeting will transmit a test image to the remote party during "
> > "communications."
> > msgstr ""
> > "Det är omöjligt att öppna den valda videoenheten, men videoöverföring är "
> > "aktiverad.\n"
> > "GnomeMeeting kommer att skicka en testbild till fjärrparten vid "
> > "kommunikation."
> 
> Dito..

Ja, ändrat till "Could not ... " och tog även bort "the" i "the video
transmission". Tack!


> > #: src/endpoint.cpp:291
> > msgid "Impossible to start listener"
> > msgstr "Omöjligt att starta lyssnare"
> 
> Dito..

Ja, ändrat på samma sätt. Lade även till punkt på slutet.


> > #: src/endpoint.cpp:540
> > msgid "Could not find common codec with remote party"
> > msgstr "Kunde inte hitta en codec gemensam med fjärrparten"
> 
> gemensam komprimeringsmetod? Eller.. hm,..

"Komprimeringsmetod" är nog bra mycket bättre än "codec". Tack! Jag
ändrar.


> > #: src/endpoint.cpp:560
> > msgid "Call ended: insufficient bandwidth"
> > msgstr "Samtalet slutade: otillräcklig bandbredd"
> 
> avslutades ?

Ändrar. Tack!


> > #: src/endpoint.cpp:741
> > msgid "Impossible to open the video device."
> > msgstr "Omöjligt att öppna vidoeenheten."
> 
> Börjar likna Mission Impossible här :)

:)
Fixat.


> > #: src/gdkvideoio.cpp:212
> > msgid "Transmitted FPS: "
> > msgstr "Överförda ramar per sekund: "
> 
> Bilder per sekund?

Okej...


> > #: src/gdkvideoio.cpp:218
> > msgid "Received FPS: "
> > msgstr "Mottagna ramar per sekund: "
> 
> ...

...


> > #: src/ldap.cpp:471
> > msgid "Connecting to ILS directory... Please Wait."
> > msgstr "Ansluter till ILS-katalogen... var vänlig vänta."
> 
> Stort v?

Säger du det så. Tack!


> > #: src/ldap.cpp:501
> > msgid "Searching for users... Please Wait."
> > msgstr "Söker efter användare... var vänlig vänta."
> 
> ..

..


> > #: src/preferences.cpp:193
> > msgid "Impossible to open this device."
> > msgstr "Omöjligt att öppna denna enhet."
> 
> ..

..


> > #: src/preferences.cpp:196
> > msgid "These settings are correct."
> > msgstr "Dessa inställningar stämmer."
> 
> Det var ju tur :)

Ja..


> > #. Video Size Option Menu
> > #: src/preferences.cpp:753
> > msgid "Video Size:"
> > msgstr "Bildstorlek:"
> 
> Hm.. Videostorlek kanske? Eller?

Vill du det så... jag ändrar.


> > #: src/preferences.cpp:775
> > msgid "Here you can choose the transmitted video size"
> > msgstr "Här kan du välja storleken på de överförda videobilderna"
> 
> För det har du här..

Stämmer.


> > #. *** Enable Video Transmission ***
> > #: src/preferences.cpp:871
> > msgid "Video Transmission"
> > msgstr "Bildöverföring"
> 
> Video?

Ok, ändrar. Tack.


> > #: src/preferences.cpp:878
> > msgid "_Enable Video Transmission"
> > msgstr "_Aktivera bildöverföring"
> 
> ..

..


> > #: src/preferences.cpp:890
> > msgid "Here you can choose to enable or disable video transmission"
> > msgstr "Här kan du välja att aktivera eller deaktivera videoöverföring"
> 
> För det har du här..

Ja, minsann.


> > #. ILS port
> > #: src/preferences.cpp:1268
> > msgid "ILS Port:"
> > msgstr "ICS-port:"
> 
> Hej o hå.. här översatte vi friskt..

Jaja, bara gnäll... :)
Du ska ha bamsetack!

Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/gnomemeeting.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.