Tangentbord

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-23 22:21:49

Jan D. writes:
> Jag har 
>   Option   "XkbRules"   "xfree86"
>   Option   "XkbModel"   "pc102"
>   Option   "XkbLayout"   "se"
>   Option   "XkbVariant"  "nodeadkeys"
> 
> Kan kanske vara en pc102 <-> pc105 skillnad?

Jag tog och expermenterade lite, och jag kunde inte få fram någon
konfiguration som hade cent på AltGr-C. Vare sig 102 eller 105, vare
sig med eller utan nodeadkeys.

Jag använder just nu XFree86-4.1.0-0.9.4 från Red Hat. Vilken
paketering av XFree86 kör du?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.