Re: rpm

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-23 21:09:02

Christian Rose writes:
> Göran Uddeborg wrote:
> Upptäckte en sak till med rpm nu, vid användning.
> 
> #: lib/psm.c:1549
> #, c-format
> msgid "user %s does not exist - using root\n"
> msgstr "användaren %s finns inte - använder root\n"
> 
> #: lib/psm.c:1558
> #, c-format
> msgid "group %s does not exist - using root\n"
> msgstr "grupp %s finns inte - använder root\n"
> 
> I det ena fallet är det bestämd form, i det andra inte.

Tack för observationen, jag rättar.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.