Re: Provides, requires och obsoletes.

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-08-23 21:05:58

Göran Uddeborg wrote:
> 
> Jan D. writes:
> > > Tips: Kör du en nyare XFree86 får du © genom att trycka AltGr+c.
> >
> > Hmm, är du säker, jag får ¢ "CENT SIGN" (XFree86 4.1.0).
> > AltGr-Shift+c ger däremot © hos mig.
> 
> Hmm, det får inte jag, och jag kör också 4.1.0. Däremot har jag cent
> på AltGr-Shift-5. Vad har du för XkbLayout, XkbModel, etc?

Martin Sjögern skrev:

> AltGr-shift-5: ¢ (cent)
> AltGr-c: © (copyright)
> 
> X 4.1.0, XkbModel pc105, XkbLayout se
> 

Jag har 
  Option   "XkbRules"   "xfree86"
  Option   "XkbModel"   "pc102"
  Option   "XkbLayout"   "se"
  Option   "XkbVariant"  "nodeadkeys"

Kan kanske vara en pc102 <-> pc105 skillnad?

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.