Re: Provides, requires och obsoletes.

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-22 23:32:44

Jan D. writes:
> > Tips: Kör du en nyare XFree86 får du © genom att trycka AltGr+c.
> 
> Hmm, är du säker, jag får ¢ "CENT SIGN" (XFree86 4.1.0).
> AltGr-Shift+c ger däremot © hos mig.

Hmm, det får inte jag, och jag kör också 4.1.0.  Däremot har jag cent
på AltGr-Shift-5.  Vad har du för XkbLayout, XkbModel, etc?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.