Re: libuser

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-21 22:24:46

Göran Uddeborg wrote:
> > #: apps/lchage.c:130
> > #, c-format
> > msgid "Minimum:\t%d\n"
> > msgstr "Minsta:\t%d\n"
> >
> > #: apps/lchage.c:134
> > #, c-format
> > msgid "Maximum:\t%d\n"
> > msgstr "Största:\t%d\n"
> 
> Detta är väl tiden mellan lösenordsändringar antar jag.  Då tycker jag
> "längsta [tid]" är bättre än "största [tid]".  "Minsta [tid]" kan man
> kanske säga, om det står "längsta" intill så passar det väl bättre med
> "kortaste [tid]" istället.  (Om du nu inte vill använda "max[imal]"
> och "min[imal]".)

Jag har ändrat till "kortaste" och "längsta". Tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.