Re: Ny tar, 1.13.19

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-08-21 22:05:00

Christian Rose wrote:
> 
> "Jan D." wrote:
> >   #: src/tar.c:917
> > N msgid "Invalid owner"
> > N msgstr "Ogiltigt ägare"
> 
> ogiltiG ägare

Visst.

> 
> > #. Amanda 2.4.1p1 looks for "Total bytes written: [0-9][0-9]*".
> > #: src/buffer.c:148
> > #, c-format
> > msgid "Total bytes written: %s (%sB, %sB/s)\n"
> > msgstr "Summa skrivna byte: %s (%sB, %sB/s)\n"
> 
> Osäker, men man kanske ska ha blanksteg mellan värde och enhet på
> svenska? Kan gälla på fler ställen.

Det tror jag man ska ha.


> 
> > #: src/tar.c:280
> > msgid ""
> > "\n"
> > "If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory\n"
> > "for the equivalent short option also.  Similarly for optional arguments.\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "Om en lång flagga visar ett argument som obligatoriskt då är det även\n"
> > "obligatoriskt för den korta flaggan.  Motsvarande gäller för frivilliga\n"
> > "argument.\n"
> 
> Jag tycker man kan formulera om detta. "Om en lång flagga visar ett
> argument som obligatoriskt är det även obligatoriskt för den korta
> flaggan".
> Kan gälla på fler ställen.

Jag ändrar till det mer vanliga (och som står i ordlistan):
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta."

> 
> > #: src/tar.c:411
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "\n"
> > "GNU tar cannot read nor produce `--posix' archives.  If POSIXLY_CORRECT\n"
> > "is set in the environment, GNU extensions are disallowed with `--posix'.\n"
> > "Support for POSIX is only partially implemented, don't count on it yet.\n"
> > "ARCHIVE may be FILE, HOST:FILE or USER@HOST:FILE; and FILE may be a file\n"
> > "or a device.  *This* `tar' defaults to `-f%s -b%d'.\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > "GNU \"tar\" kan inte läsa eller skapa \"--posix\" arkiv. Om miljövariabeln\n"
> 
> Inte säker på om "tar" måste vara inom citationstecken här, "GNU tar" är
> ju det fullständiga namnet på programmet. Däremot tycker jag att det ska
> vara bindestreck i \"--posix\"-arkiv.

Rätt på båda.  Jag ändrar.
> 
> > "POSIXLY_CORRECT är satt så tar \"--posix\" bort GNUs utökningar till \"tar\".\n"
> 
> Här kallar du det för "GNUs utökningar", medan du på andra ställen
> kallar det "GNU-tillägg". Personligen gillar jag det senare bättre.
> Finns säkert på fler ställen.

Jag kör på GNU-tillägg, eftersom det används i andra sammanhang.

> 
> I originalmeddelandet nämns inte "tar" i denna mening, säker att det är
> nödvändigt i översättningen?

Det är något som hängt med.  Jag ändrar så det blir mer likt originalet:
 ... POSIXLY_CORRECT är satt tas GNU-tillägg bort med \"--posix\"
> 
> "så" tycker jag är onödigt här. Finns säkert på fler ställen, du vill
> kanske gå igenom och inventera " så ":na och se om de inte kan
> rationaliseras bort.

Hittade två :-)

> 
> > #: src/tar.c:1147
> > msgid "Cowardly refusing to create an empty archive"
> > msgstr "Vägrar fegt skapa ett tomt arkiv"
> 
> Kanske "vägrar fegt att skapa"?

Ska vi ha in "att" nu när jag tagit bort "så"? :-)
Okay.


> 
> Bra jobbat.
> 

Tack,

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.