Re: Provides, requires och obsoletes.

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-21 22:03:59

Mattias Dahlberg wrote:
> > > #: po/placeholder.h:9
> > > #: po/placeholder.h:26
> > > msgid "usage: urpmf [options] <file>"
> > > msgstr "användning: urpmf [alternativ] <fil>"
> >
> > Vi brukar kalla kommandoradsalternativ för "flaggor" här. Gäller på
> > fler ställen i filen.
> 
> Ok, bara vi gör lika. Ni kallar alltså även "--help" för en flagga?

Ja.

	ls -la --full-time nisse

-l, -a, --full-time är flaggor
nisse är parameter


> > > #: po/placeholder.h:32
> > > #: urpm.pm:1583
> > > #, c-format
> > > msgid "unable to read rpm file [%s] from medium \"%s\""
> > > msgstr "kan inte läsa rpm-filen [%s] från media \"%s\""
> >
> > Inte mediat? På fler ställen isf
> 
> Hmm. Jag ska fundera på saken.

Du ska nog lyssna på Martin när det gäller detta.


> > > #: po/placeholder.h:34
> > > #, c-format
> > > msgid "source of [%s] not found as [%s]"
> > > msgstr "källan [s%] kunde inte hittas som [%s]"
> >
> > Här har du vänt på specifieraren. %s ska det vara.
> 
> Jepp, redan fixat.

Ok, ta för vana att kolla med msgfmt -cvv för att upptäcka sådant. I
värsta fall slinker ju sådant här igenom och vill det sig olyckligt gör
det ju att programmet kanske t.o.m. kraschar när detta meddelande ska
visas.


> > > #: po/placeholder.h:36
> > > #: urpm.pm:1719
> > > #, c-format
> > > msgid "selecting %s using obsoletes"
> > > msgstr "väljer %s utifrån \"obsoletes\""
> >
> > inte föråldrade?
> 
> Se tidigare diskussion. Här åsyftas, vad jag kan förstå, taggen "obsoletes"
> i rpm-specen. Och som Göran Uddeborg påpekade kan det vara dumt att
> översätta det.

Okej.


> > > #: po/placeholder.h:119
> > > #: urpmi:270
> > > msgid "Press enter when it's done..."
> > > msgstr "Tryck enter när du är klar..."
> >
> > eller kanske retur
> 
> I likhet med Martin Norbäck tror jag att 'enter' är tydligare, eftersom det
> står 'enter' på många tangentbord. Men jag byter till \"Enter\", precis som
> Martin föreslog.

Här tycker jag inte du ska lyssna på Martin. Det enda "Enter" som finns
på ett normalt svenskt tangentbord är det som finns på det numeriska
tangentbordet. Det du har på vanliga tangentbordet är inte Enter, och
för att inte förväxla dessa bör man tycker jag kalla den Retur.


> > > #: po/placeholder.h:127
> > > #, c-format
> > > msgid ""
> > > "urpmi version %s\n"
> > > "Copyright (C) 1999, 2000, 2001 MandrakeSoft.\n"
> > > "This is free software and may be redistributed under the terms of the
> GNU
> > > GPL.\n"
> > > "usage:\n"
> > > " --help      - print this help message.\n"
> > > " --update     - use only update media.\n"
> > > " --auto      - automatically select a good package in choices.\n"
> > > " --auto-select  - automatically select packages for upgrading the
> > > system.\n"
> > > " --force     - force invocation even if some package do not
> exist.\n"
> > > " --X       - use X interface.\n"
> > > " --best-output  - choose best interface according to the
> environment:\n"
> > > "           X or text mode.\n"
> > > " -a        - select all matches on command line.\n"
> > > " -m        - choose minimum closure of requires (default).\n"
> > > " -M        - choose maximun closure of requires.\n"
> > > " -c        - choose complete method for resolving requires
> > > closure.\n"
> > > " -p        - allow search in provides to find package.\n"
> > > " -q        - quiet mode.\n"
> > > " -v        - verbose mode.\n"
> > > " names or rpm files (only for root) given on command line are
> > > installed.\n"
> > > ""
> > > msgstr ""
> > > "urpmi version %s\n"
> > > "Copyright (C) 1999, 2000, 2001 MandrakeSoft.\n"
> >        ^
> > © kanske?
> 
> Ser du © som en svensk översättning av (C)? Jag behöll (C) eftersom det står
> så i originalet...

Tecknet © står för Copyright och endast Copyright. Anledningen till att
man inte använder det i originalet är att detta tecken inte finns i
ASCII (och de engelska meddelandena måste vara i ASCII, bland annat för
att annars funkar det inte riktigt med gettext), och därför får man
skriva om det som (C). I de teckenkodningar där tecknet © dock finns
(exempelvis iso-8859-1 och UTF-8) kan man naturligtvis använda det.
Dessutom är det bra mycket snyggare än (C), tycker jag.
Därför ser jag ingen anledning till att *inte* skriva om det. Detta
gäller även andra tecken som ® och tecken med apostrofer och liknande
som har varit tvungna att skrivas om i ASCII men som vi har tillgång
till i iso-8859-1.

Tips: Kör du en nyare XFree86 får du © genom att trycka AltGr+c.


> > > " -a        - välj allt som matchar kommandoraden.\n"
> > > " -m        - försök uppgradera så få paket som möjligt
> > > (standard).\n"
> > > " -M        - uppgradera allt som går.\n"
> > > " -c        - välj komplett metod för att lösa 'requires'.\n"
> >
> > krav? Annars ska du kanske ersätta ' med \"
> > Gäller nog på fler ställen.
> 
> Jag har "för att uppfylla beroendekrav" på ett annat ställe.
> Skriver lika här.

Okej, men jag får medge att jag inte riktigt förstår varför du
översätter "requires" men inte "obsoletes".


> > > " -p        - tillåt sökning i \"provides\" för att hitta
> paket.\n"
> >
> > tillhandahållningar?
> > Gäller nog på fler ställen.
> 
> Nej, "provides" är faktiskt ett filnamn i det här fallet.

Okej.


> > > #: po/placeholder.h:154
> > > #: urpmi:300
> > > #: urpmi:314
> > > msgid "Installation failed"
> > > msgstr "Installation misslyckad"
> >
> > misslyckadES kanske?
> 
> Antingen "Installation misslyckad" eller "Installationen misslyckades"
> tycker jag. Jag ändrar till det senare.

Ja, det senare tycker jag. Det är också så originalmeddelandet lyder.
"Failed" är i detta fall inget adjektiv utan ett verb.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.