Re: Start Here

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-18 00:26:19

Richard Hult wrote:
> > Richard är nog faktiskt sanningen på spåren här. Från en diskussion med
> > Alexander Larsson:
> >
> > <alex> menthos: I still think "Börja här" sounds better in swedish. We
> > didn't pick "Begin here" for english because is sounds bad, same for
> > "Starta här" in swedish.
> >
> > Jag är dock fortfarande inte övertygad om att "Starta här" låter fel på
> > svenska, och tycker att fördelen i detta fall med att vara lik
> > originalet förbises för mycket. Så jag har inte kunnat bestämma mig.
> > Känslig fråga. :)
> 
> Jag är heller inte helt övertygad om vilket som är bäst. Men jag tycker
> att för mycket tyngd läggs på att det är likt originalet. Starta kunde
> lika gärna hetat flippetiflopp och då plötsligt hade nog Börja inte
> varit så illa, huh? ;)

Nej. Men jag tycker som så att har man två alternativa översättningar
som i mångt och mycket är likvärdiga i övrigt, men där den ena uppvisar
tydliga likheter med originalet, kan detta vara en fördel. Jag tvivlar
på att vi hade haft någon som helst vettig översättning av ett fiktivt
engelskt uttryck vid namn "flippetiflopp" som hade liknat originalet på
något sätt.


> Allvarligt talat så tycker jag i alla fall att argumentet att startmenyn
> heter just så i windows är irrelevant. Det är då möjligen att det är
> likt originalet som har någon betydelse.

Det var just likhet med originalet, inte med Windows, som jag avsåg.


> Men i många andra fall skiljer
> vi oss till det bättre (applet/panelprogram tex). Varför inte igen, när
> det ändå är så tydligt var det bättre (enligt mig då förstås)
> alternativet betyder. Börja här. Börja här. Börja här!

När det gäller "panelprogram" så valde vi medvetet (och med en viss
beräknad risk för missförstånd) en översättning som skiljer radikalt
från originalet, både i utseende och egentlig betydelse. Så minns jag
det i alla fall. Anledningen var att "applet" både är tvetydigt (Java?)
och ett tämligen knepigt ord på svenska. Jag upplever inte riktigt att
det är samma situation här.


> /Richard, funderar på att blir valkampanjsledare

Bli det, jag hade nog kunnat övertygas att rösta på dig. :)
rhult for president!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.