Re: Start Here

From: Martin Sj|gren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Date: 2001-08-18 00:18:33

On Fri, Aug 17, 2001 at 11:51:23PM +0200, Christian Rose wrote:
> Jag är dock fortfarande inte övertygad om att "Starta här" låter fel på
> svenska, och tycker att fördelen i detta fall med att vara lik
> originalet förbises för mycket. Så jag har inte kunnat bestämma mig.
> Känslig fråga. :)

Jag tycker att "starta här" känns lite för krystat, lite för mycket
ord-för-ordöversättning. Jag tror inte riktigt på att folk skulle ha
svårt att koppla ihop texten "börja här" med "start here" i dokumentation
- om de har det har de nog tillräckliga problem med dokumentationen ändå,
som t.ex. Preferences - Inställningar, Adjust your environment - Anpassa
din användarmiljö.

Men jag kanske överreagerar.

Martin

---
Martin Sjögren
 md9ms@mdstud.chalmers.se    ICQ : 41245059
 Phone: +46 (0)31 405242    Cell: +46 (0)739 169191
 GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.