Re: gnome-utils igen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-07-01 21:01:50

Christian Rose writes:
> On Sat, 30 Jun 2001, Göran Uddeborg wrote:
> > >  #: gcalc/gnome-calc.c:1177
> > > N msgid "CE/C"
> > > N msgstr "CE/C"
> > > N
> > >  #: gcalc/gnome-calc.c:1178
> > > N msgid "AC"
> > > N msgstr "AC"
> >
> > Här blir jag tveksam. Bör man försöka översätta dessa, eller är de
> > alltför etablerade som de är kanske. Hmm ...
> 
> Det var just därför jag lämnade dem som de var -- jag är inte säker på att
> de inte är alltför etablerade redan.

Du kan nog ha rätt i det.

> > >  #: gcalc/gnome-calc.c:1188
> > > N msgid "log"
> > > N msgstr "log"
> >
> > I svensk text förkortas det ofta "lg" har jag för mig.
> 
> Det har inte jag för mig. Brukar stå "log" i svensk litteratur. Jag ändrar
> inte.

Jag läste på lite, och nu minns jag. I svensk litteratur används
"log" för en logaritm med godtycklig bas. Basen anges som ett litet
suffix. Något i den här stilen.

  log x
   ³

Om basen är underförstådd i sammanhanget eller inte spelar någon roll
så kan den utelämnas. För specialfallet basen e används "ln" och för
basen 10 används "lg". Se exempelvis Nationalencyklopedin,
uppslagsordet "logaritm".

I gcalc beräknar den knapp där det (nu) står "log" logaritmen med
basen 10. Så jag hävdar fortfarande att det vore korrekt med "lg".

(Sedan kan man ju som Richard H. tycka att det inte skall översättas
eftersom de engelska namnen är så etablerade. Jag håller inte med
honom. Men det är en annan bedömning.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.