Re: gnome-utils igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-07-01 23:28:43

On Sun, 1 Jul 2001, Göran Uddeborg wrote:
> > > >  #: gcalc/gnome-calc.c:1177
> > > > N msgid "CE/C"
> > > > N msgstr "CE/C"
> > > > N
> > > >  #: gcalc/gnome-calc.c:1178
> > > > N msgid "AC"
> > > > N msgstr "AC"
> > >
> > > Här blir jag tveksam. Bör man försöka översätta dessa, eller är de
> > > alltför etablerade som de är kanske. Hmm ...
> >
> > Det var just därför jag lämnade dem som de var -- jag är inte säker på att
> > de inte är alltför etablerade redan.
>
> Du kan nog ha rätt i det.
>
> > > >  #: gcalc/gnome-calc.c:1188
> > > > N msgid "log"
> > > > N msgstr "log"
> > >
> > > I svensk text förkortas det ofta "lg" har jag för mig.
> >
> > Det har inte jag för mig. Brukar stå "log" i svensk litteratur. Jag ändrar
> > inte.
>
> Jag läste på lite, och nu minns jag. I svensk litteratur används
> "log" för en logaritm med godtycklig bas. Basen anges som ett litet
> suffix. Något i den här stilen.
>
>  log x
>    ³
>
> Om basen är underförstådd i sammanhanget eller inte spelar någon roll
> så kan den utelämnas. För specialfallet basen e används "ln" och för
> basen 10 används "lg". Se exempelvis Nationalencyklopedin,
> uppslagsordet "logaritm".
>
> I gcalc beräknar den knapp där det (nu) står "log" logaritmen med
> basen 10. Så jag hävdar fortfarande att det vore korrekt med "lg".

Och jag hävdar att det är underförstått att basen är 10, och alltså att
"log" är korrekt. Så har det varit i all svensk matematisk och teknisk
litteratur jag har sett, man använder alltid "log" (utom för naturliga
logaritmen ln) och låter det framgå av sammanhanget vilket som avses,
och om ingenting alls omnämns är det basen 10 som gäller. Suffix bör ju
egentligen vara med, men i praktiken utelämnar man det nästan alltid.

Man brukar ju dessutom inte ha miniräknare som *bara*
räknar tvålogaritmen, om den klarar av logaritmer så brukar det vara
tiologaritmen det gäller i första hand. Jag tror alltså inte att det
kommer att missförstås som tvålogaritmen.


> (Sedan kan man ju som Richard H. tycka att det inte skall översättas
> eftersom de engelska namnen är så etablerade. Jag håller inte med
> honom. Men det är en annan bedömning.)

Jag vet att andersca också håller med rhult. Men jag tycker nog som du i
detta fallet, kan det översättas och det går bra att översätta utan
missförstånd så ska det översättas. Att vi inte har svenska miniräknare
tycker jag är ett dåligt argument, vi har ju översatta matematikprogram
och miniräknarprogram (i alla fall vad jag vet).


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.