Re: gnome-media igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-02 02:44:31

Göran Uddeborg wrote:
> >   #: grecord/src/gui.c:576
> >   msgid "Popup save dialog when recording is finished"
> > G msgstr "Visa sparningsdialogfönster när inspelningen är klar"
> > N msgstr "Visa sparningsdialog när inspelningen är klar"
> 
> Sparningsdialog?  Kan man inte kalla den något smidigare.  Spardialog
> vore åtminstone bättre.

Okej! Jag ändrar.


> >   #: grecord/src/gui.c:594
> >   msgid "Popup warning message if size (Mb) of sample becomes bigger than:"
> > N msgstr "Visa varningsdialog om ljudklippets storlek (MB) blir större än:"
> 
> Vaför påpeka att det är en dialog.  Varningmeddelande är direktare,
> och fokuserar på det intressanta.

Ja. Jag skyller ifrån mig på tidigare översättare.


> >   #: tcd/gtcd.c:504
> > N msgid "Rewind"
> > N msgstr "Spola tillbaka"
> 
> Återspola eller returspola?

Vad? Tillåt mig inte förstå skillnaden...


> >   #: tcd/gtcd.c:1083
> > N msgid "Cannot load default Helvetica font. Loading any fixed width font."
> > N msgstr ""
> > N "Kan inte läsa in standardtypsnittet Helvetica. Läser in något annat typsnitt "
> > N "med fast breddsteg."
> 
> Helvetica har väl inte fast breddsteg!?!  Vad är det här för konstigt?
> (Inget fel med översättningen.)

Jag tror Peter är sanningen på spåren. Jag stryker "annat".
Ni ska ha rysligt med tack båda två! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-media.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.