Re: pong

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-02 01:43:14

Göran Uddeborg wrote:
> > #: pong-edit/pong-edit.c:185
> > msgid ""
> > "File not saved, continue?\n"
> > "(if you continue, changes will be lost)"
> > msgstr ""
> > "Filen är inte sparad?\n"
> > "(om du fortsätter kommer ändringar att gå förlorade)"
> 
> Din första mening är inte en fråga.  Du har inte med "continue".

Ser man på. Jag ändrar till "Filen är inte sparad, fortsätt?"


> > #: pong-edit/glade-strings.c:33
> > msgid ""
> > "The default GConf schema owner to use.  Usually the name of the application "
> > "binary."
> > msgstr ""
> > "Standard-GConf-schemat som ska användas. Normalt namnet på programbinären."
> 
> Står det inte Standard GConf-schemaägare?

Jo. Ändrar till "Standard-GCconf-schemaägaren...". Tack!


> > #: pong-edit/glade-strings.c:110
> > msgid "Pong:Check:Group"
> > msgstr "Pong:Check:Group"
> 
> Den här och de följande, skall inte de översättas.  Typ Group->Grupp?

rhult, vad tycker du? Jag vill ha ditt expertutlåtande på om detta är
något som kan översättas.


> > #: pong-edit/glade-strings.c:180
> > msgid "(c) 2000,2001 Eazel, Inc."
> > msgstr "© 2000,2001 Eazel, Inc."
> 
> Hmm, om ett företag som inte finns längre har en copyright, vad gäller
> egentligen då?

Det är väl som med all egendom som har tillhört företaget, copyrighten
övergår i konkursförvaltarens/likvidatörernas(?) ägo. Nu är det här fri
programvara som har licensierats ut under en fri licens, så det finns
inte stora skäl till oro.

1) Om de nya ägarna skulle få för sig att från och med nu reservera sig
alla rättigheter är det bara för alla nautilushackare, gamla som nya,
att fortsätta hacka på den senaste GPL-licensierade versionen och
fortsätta som om inget har hänt

2) Nautilus är till stor del obrukbart utan annan GPL-licensierad kod
som inte är copyright Eazel. Så Nautiluskoden är inte särskilt
intressant längre i det ögonblick man gör den ofri, och det gäller även
de flesta andra moduler som är copyright Eazel.

Inget tyder dock alls på att något sådant skulle ske. Utvecklingen av
Nautilus fortsätter.


> > #: pong-edit/glade-strings.c:196
> > msgid "These widgets become insensitive"
> > msgstr "Dessa widgetar blir känsliga"
> 
> Nej, tvärtom okänsliga.

Hoppsan! Tack!


> > #: pong/pongelement.c:1010
> > msgid "Error getting string from widget"
> > msgstr "Fel vid hämtning av sträng från widget"
> 
> Hämtning känns så konstruerat.  Kan vi inte säga "Fel när sträng
> hämtades från widget" eller så?

Det kan vi nog. Tack.


> > #: pong/pongelement.c:1250
> > msgid "Error setting widget value"
> > msgstr "Fel vid sättande av widgetvärde"
> 
> Motsvarande.

"Fel när värde sattes i widget" får det bli.


> > #: pong/pongpane.c:1600
> > msgid "No file or panes to make dialog from"
> > msgstr "Ingen fil eller ruta som ett dialogfönster kan skapas ifrån"
> 
> Hmm, "panes" står i plural.  Men skall det verkligen göra det?

Jag ändrar till plural i svenska också. Rutor.
Du ska ha tack. Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/pong.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.