Re: gtkdial igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-12 00:00:53

Martin Norbäck wrote:
> > > > En "anslutningsräknare" låter som om den räknar anslutningar. Kanske
> > > > bättre att skriva helt enkelt "Visa hur länge du varit ansluten" eller
> > > > "Visa ansluten tid" eller "Visa räknare för ansluten tid" för att få med
> > > > begreppet tid.
> > >
> > > Kan vi inte översätta "timer" med "klocka" i det här programmet?  Jag
> > > tyckte det passade i alla fallen jag tittade på:
> > >
> > >   Visa anslutningsklocka
> > >   Nollställ sessionsklocka
> >
> > Okej, norpan, vad tycker du om det? Det är lite tröttsamt att uppdatera
> > gtkdial-översättningen nämligen, jag får uppdatera i både Sourceforge
> > cvs och Gnome cvs, så jag vill gärna veta om vi kan komma överens om
> > "klocka" först innan jag ändrar. :-)
> 
> Jag är ju bara klagarn hela tiden, men klocka är inte alls dumt. Man
> säger ju äggklocka om timer i köket, och alarmklocka om timer i
> sovrummet.

Eller "eggaklocka" på skånska.
Jag ändrar till:

#: src/gtkdial.c:55
msgid "Display an online timer"
msgstr "Visa en anslutningsklocka"

#: src/gtkdial.c:107
msgid "Reset Session Timer"
msgstr "Nollställ sessionsklocka"

#: src/gtkdial.c:109
msgid "Reset Total Timer"
msgstr "Nollställ totalklocka"

#: src/gtkdial.c:128
msgid "_Timer"
msgstr "_Klocka"

#: src/properties.c:118
msgid "Display session timer in main window"
msgstr "Visa sessionsklocka i huvudfönstret"

#: src/properties.c:120
msgid "Reset current session timer on each new connection"
msgstr "Nollställ aktuell sessionsklocka vid varje ny anslutning"

#: src/properties.c:124
msgid "Display total timer in main window"
msgstr "Visa totalklocka i huvudfönstret"

#: src/properties.c:186
msgid "Timer"
msgstr "Klocka"

Tack Göran och norpan!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/gtkdial.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.