Re: chatt (var Re: glossary)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-04-02 12:45:46

peter karlsson wrote:
> > Och jag hävdar att "chatt" och "chatta" är lika inarbetade på svenska.
> 
> Ja, lika inarbetade som "mejla" och andra dumheter som vi inte skall
> skriva på svenska.

Vadå "inte ska"? Jag har hittills inte hittat *någon* som håller med om
att "chatta" inte ska användas eller på något sätt är förkastligt. Inte
ordlistor. De har med "chatta" som vilken sak som helst. Inte Dataterm
(http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a70). De tycker "chatta" är
helt ok och har till och med det som sitt förstaalternativ. Inte någon
jag känner. Inte någon jag någonsin har hört diskutera det hela håller
med i din förakt för "chatta".

Jag tycker att du borde vakna upp och inse att ditt personliga korståg
mot "chatta" inte är förankrat i verkligheten längre.


> > Det jag tycker du gör fel är att du hänger upp dig på vad det engelska
> > verbet "chat" i allmänna sammanhang betyder. Det är inte det vi
> > diskuterar.
> 
> Det är precis samma sak! En "chat" är detsamma oavsett om det råkar
> föregå via en dator, verbalt på ett café eller per telefon. Varför
> skall vi skilja på det på svenska, när det uppenbarligen inte görs på
> engelska?

Läste du mitt förre brev? Där hävdar jag att det användandet ibland
skiljer sig markant. Webbplatser talar om "a new chat" och då menar de
inte ett nytt samtal - de pratar om en ny tjänst eller funktion för att
chatta - dvs föra diskussion i realtid på nätet.


> > Det är också två uttryck på engelska - om en webbplats gör reklam för
> > sig och säger "Come visit our site - we have a new chat" så menar de
> > inte direkt att "de har ett nytt samtal", de menar att de har en ny
> > chatt som man kan använda på webbplatsen.
> 
> Det är iofs felaktig engelska, de har substantiverat tillbaka
> verbformen, vilket blir en hemsk konstruktion (ungefär lika hemsk som
> "messaging").

Vad är hemskt med det? Att göra substantiv av verb som har fått en viss
betydelse sker ju hela tiden. Det är väl en av de absolut mest naturliga
formerna av språkutveckling.


> Korrekt engelska hade varit "we have a new chat function"

Övertyga dem om att de har skrivit fel då (lycka till), istället för att
envist påstå att vi inte behöver ett motsvarande uttryck på svenska.


> eller liknande. Oavsett så är det ingen mening med att översätta med
> något annat än ungefär "vi har en ny pratfunktion"/"samtalsfunktion"/etc.

Men "chatt" är redan ett accepterat och inarbetat svenskt ord. Menar du
att vi inte ska använda svenska uttryck som folk är vana vid?


> > Ja, vi har redan översatt "chat" och "to chat" till svenska. De svenska
> > uttrycken är "chatt" och "att chatta" (med två t).
> 
> Det är inte en översättning, det är en direkt inhämtning av folk som
> vill vara tuffa och skriva svengelska.

Konstigt att man hittar det som vilket annat svenskt ord som helst i
ordboken då. Konstigt att Dataterm inte har några problem med att
rekommendera det. Konstigt att alla använder det uttrycket, oavsett om
de är språkvetare eller inte.

Varför tycker du att det är svengelska? Vad har du för belägg för att
det bara används av folk som "vill vara tuffa"?

Heh, lustigt, precis när jag sitter och skriver detta hör jag uttrycket
tre gånger till i ett reportage på P3...


> Ungefär lika uselt som ekonomerna som talar om yrket "controller"
> (vilket jag har svårt att koppla till något annat än ett styrkort i en
> dator).

Jaha. Men varför tycker du inte att "controller" i en dator då? Kanske
det är så att "controller" som titel är ett inarbetat grepp som inte
direkt kan översättas med något annat bra uttryck? Det är samma sak med
"chatta" - det kan inte översattas direkt till något annat uttryck,
eftersom det har en speciell betydelse, något som har gett det en plats
i folks vokabulär och i ordlistor som vilket annat ord som helst.


> När det gäller vanliga basord som redan sedan många år tillbaka finns
> översatta till svenska så finns det ingen som helst mening med att låna
> in ordet för just en datorspecifik betydning. Det kan vara okej i
> fackspråk, till ett ordentligt ord fastsatts, men i "chat"-fallet så är
> användningen så allmän att det knappast kan anses som fackspråk.

Hörrdu... är inte "okej" en hemsk svensk inlåning? Fy på dig för att du
använde ett sådant svengelskt uttryck!

Om vi återgår till "chatta" så är användningen allmän ja - alla
åldersgrupper använder det uttrycket, oavsett om de är datorkunniga
("fackmänniskor") eller ej. Däremot används det inte i en generell
betydelse - det avser just textbaserad realtidskommunikation mellan
människor över Internet. Behovet av att särbehandla den betydelsen finns
tydligen och därför har ett ord för detta uppstått. Ett ord som har
blivit så allmänt accepterat som det bara går.


> Andra exempel på saker som redan är översatta, och därför inte bör
> lånas in är t.ex:
> 
> mail - post; oavsett om den bärs ut av Posten eller Postfix.
> hub - nav; oavsett om det är cirkelns eller nätets mittpunkt.
> switch - växel; oavsett om den växlar tåg eller datapaket.

"Mail" finns inte i någon ordlista som jag känner till. De andra
uttrycken är mer specialiserade fackuttryck som knappast används av
någon som inte är åtminstone lite kunnig om nätverk, så jag tycker
knappast de kan jämföras med "chatta" och "e-post" som används av en
mycket mer bred publik.


Att vara motståndare mot låneord är en sak, men jag tycker att man bör
ha så pass mycket självdisciplin att man inser att när ordets ursprung
har kommit att bli endast av språkvetenskaplig betydelse, ordet finns
med i alla nyare ordböcker, och alla använder uttrycket, så *är* ordet
ett svenskt uttryck som har kommit för att stanna.

Kort sagt: Fortsätt, här finns ingenting att se. Att debattera
etablerade svenska ords rättmätiga existens är knappast meningsfullt,
tycker jag och många med mig.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.